TEL: +48 583485134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Oferta  
   
Historia  
   
Kontakt  
   
Produkty  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Działamy na rynku importowo - wdrożeniowym nowych technologii od roku 1989.
Nasza aktywność przejawiała się przede wszystkim na następujących obszarach
:
 
 
 • Reprezentacja firmy Pruftechnik db z Ismaning (obecnie zakończona).
  W jej ramach staliśmy się prekursorem wprowadzania takich technik jak :
  - Laserowe osiowanie maszyn przyrządami OPTALIGN ®  i ROTALIGN ®
  -
  Ustawianie linii wałów i układów przepływowych przyrządami  SYSTEM 2 ®
    (
  TURBALIGN ® , CENTRALIGN ® , PERMALIGN ® , NOVALIGN ® )
  - Wibroakustyczne badanie maszyn przyrządami
  VIBROSPECT FFT ®
   
   VIBROCORD ® , VIBROTIP ® , VIBREX ® .
  - Indukcyjne nagrzewanie łożysk przyrządami
   EDDYTHERM ®
  - Wiroprądowe badanie wyrobów hutniczych przyrządami
  EDDYCHEK ®
    w tym obszarze zrealizowaliśmy między innymi instalacje do badania rur
    dla takich znanych polskich kontrahentów jak:
    Huta im. Tadeusza Sendzimira w Nowej Hucie
    Huta Buczek w Sosnowcu
    Huta Andrzej w Zawadzkim
   

 
 • Reprezentacja firmy NDT Technologies INC z Montrealu.
  W ramach naszej współpracy zbudowaliśmy korzystając z technologii
  Ultrasonic SonoTron
    i  Eddy Current Eddytron   system wiroprądowy
  i ultrasoniczny wraz z kompletną sekcją mechaniczną do badania
  szyn kolejowych dla Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej.
   
 
 • Reprezentacja firmy Niggemann Gmbh z Langenfeld
  Zbudowaliśmy i uruchomiliśmy zespół piły współbieżnej do cięcia rur
  w linii produkcyjnej dla Huty Buczek w Sosnowcu.
   
 
 • W ramach inwestycji własnych odbudowaliśmy, zmodyfikowaliśmy
  i doprowadziliśmy do pełnej sprawności technicznej linię technologiczną
  formującą i spawającą rury stalowe metodą TIG / WIG ( nierdzewne ).
  Uzyskaliśmy certyfikaty producenta rur nierdzewnych i kwasoodpornych.
   
 
 • Wprowadziliśmy na rynek polski smarownice automatyczne produkcji
  amerykańskiej ( USA ) firmy Lubesite ®

   
 

Wszelkie nazwy własne firm , ich produktów oraz ich znaki firmowe są własnością tychże
firm i są oznaczone znakami: ® (znak/nazwa zastrzeżone), ™ (zastrzeżony znak handlowy)

 
   
   
   
   
   
   
 
  tr>